Strona startowa Oferta Realizacje Zapytanie ofertowe Kontakt

Właściowści stali

Parametry opisujące właściwości stali


konstrukcja stalowa

       Każdy materiał można opisywać określonymi parametrami, część z nich ma konkretne wartości numeryczne (na przykład gęstość), inne można klasyfikować (na przykład spawalność) lub wyłącznie stwierdzać czy dana właściwość jest czy jej nie ma (na przykład ferromagnetyzm, amorficzność). Stal w zależności od swojego składu chemicznego może posiadać skrajnie różne właściowśći. Dodatkowo stan w jakim znajduje się dany stop (na przykład czy był poddany obróbce cieplnej lub mechanicznej) ma również duży wpływ na wiele parametrów - szczególnie mechanicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych. Dzięki znajomości różnych charakterystyk stali możliwe jest podejmowanie dezycji o przydatności stopu, o danym składzie chemicznym, do określonego przeznaczenia.

  Podstawowe właściwości fizyczne stali niestopowej konstrukcyjnej (jakościowej):
 • gęstość przy 20 stopniach Celsjusza - 7,86 kg/dm3,
 • moduł sprężystości przy 20 stopniach Celsjusza - 220 GPa,
 • współczynnik rozszerzalności liniowej (20-200 stopni Celsjusza) - 12*10^6 K^(-1),
 • współczynnik przewodności ciepła - 58 W/(m*K),
 • ciepło właściwe przy 20 stopniach Celsjusza - 455 J/(kg*K),
 • współczynnik Poissona v = 0,30,
 • opór właściwy - 171*10^(-9) oma/m.
  Najczęściej używane właściwości mechaniczne i technologiczne stali:
 • granica plastyczności - Re - wyraża sprężystość, czyli zdolność do odzyskiwania przez materiał swojego pierwotnego kształtu po ustąpieniu oddziaływania sił zewnętrznych powodujących odkształcenia,
 • wytrzymałość na rozciąganie - Rm - wyznacza maksymalną wielkość naprężeń rozciągających po przekroczeniu których następuje zerwanie materiału,
 • wytrzymałość na ściskanie - maksymalna wielkość sił ściskających jakie może przenosić materiał,
 • wytrzymałość na zginanie - wielkość momentu gnącego możliwego do przeniesienia przez stal,
 • wytrzymałość na ścinanie - czyli największe przenoszone naprężenia styczne do powierzchni,
 • wydłużenie względne - wyrażany w procentach przyrost długości materiału poddanego obciążeniu (w chwili jego zerwania) do jego długości początkowej,
 • przewężenie względne - procentowa zmiana pola powierzchni przekroju (na płaszczyźnie prostopałej do kierunku działania siły, w chwili zerwania materiału) do wartości początkowej,
 • twardość - właściwość określająca zdolność materiału do przeciwstawiania się siłom punktowym,
 • plastyczność - zdolność materiału do ulegania stałym odkształceniom,
 • udarność - odporność materiału na działanie sił dynamicznych,
 • odporność korozyjna - zdolność do pracy w obecności środowiska korozyjnego,
 • ciągliwość - określa przydatność materiału do procesów obróbki plastycznej,
 • spawalność - mówi o zdolności materiału do tworzenia połączeń spawanych,
 • ścieralność - czyli podatność na powstawanie ubytków materiałowych na powierzchni materiału w wyniku kontaktu z innymi elementami.

       czytaj więcej...